Zorgcomplex Het Zamen in Den Haag i.s.m. IAA Architecten

Onder de werktitel "stiamo tutti bene" (het gaat goed met ons allemaal) is een concept gemaakt voor een zorgcomplex voor ouderen, dat werkt als stad in een stad. Het bouwblok oogt in eerste instantie gesloten maar, het centrale atrium is ook voor de buurt toegankelijk. De verschillende afdelingen zijn met elkaar verbonden door bruggen, die tevens fungeren als gemeenschappelijke buitenruimten met een deel van het algemene programma. In de randen, waar zich het woonprogramma bevindt, is gekozen voor een vast stramien. In samenspraak met de toekomstige bewoners zullen hierin verschillende typen appartementen verder uitgewerkt worden.

'Project Het Zamen in Den Haag, een ontwerp van IAA Architecten, is vanaf het DO opgepakt door VDNDP en verder uitgewerkt tot en met de fase Bouwvoorbereiding. Opvallend bij VDNDP is de consciëntieuze manier waarop de opgave wordt benaderd, hetgeen zich niet alleen uit in een grote betrokkenheid bij de technische aspecten van een gebouw, maar tevens in de aandacht die besteed wordt aan de samenhang van deze aspecten met de architectonische uitwerking.'

ir. Koen Hofstee, architect IAA Architecten